Certificats | Arquitectes a Barcelona | eSetr3s arquitectura

  • Imprimir
  • Recomanar
  • Favorits

Certificats

A eSetr3s arquitectura estem especialitzats en la realització de Certificats d'Eficiència Energètica (C.E.E.), Certificats d'Habitabilitat (C.H.), Certificats d'Accessibilitat (C.A.), Certificats d'Aluminosis, …

142855_152148_foto-CERTIFICADOS-cb.jpg

Aquests documents són imprescindibles si es necessita llogar o vendre un habitatge. També si necessita contractar els serveis d'aigua, gas i/o electricitat per a un habitatge en les companyies subministradores corresponents. A més a més, per sol·licitar les corresponents “Ajudes a la Rehabilitació d'Edificis” a la Generalitat de Barcelona i a l'Ajuntament de Barcelona, també se'ns sol·licitarà aquesta documentació.

Realitzem tot tipus de Certificats Tècnics

Una Certificació d'Eficiencia Energètica (C.E.E.) és el procediment d'inspecció dels sistemes i de la demanda energètica d'un habitatge o edifici que permet establir una qualificació. Cada habitatge obtindrà una etiqueta que indica l'eficientment que és respecte al consum d'energia, seguint un codi de color en una escala que va de la categoria “A” (la més eficient) a la “G” (la menys eficient) segons la normativa vigent actualment.

El Certificat d'Habitabilitat (C.H.) d'un habitatge que és el document que acredita que l'immoble compleix els requisits mínims d'habitabilitat, que exigeix el decret 141/ 2012. Aquest document caduca 15 anys després de la seva expedició i ha de tramitar-se de nou una vegada transcorregut aquest termini.

Els Certificats d'Accessibilitat (C.A.A.) generalment en edificis plurifamiliars necessaris per la es tramitacions d'Ajudes i/o Subvencions.

A més a més, realitzem les proves necessàries per conèixer si un habitatge o un edifici han estat construïts amb ciment aluminós. Extraiem testimonis que es porten al laboratori per verificar amb informes l'afectació del mateix. Si és necessari, posteriorment recomanem les possibles reparacions, reforços, obres … a realitzar.