Informes d'arquitectura a Barcelona

Informes d’arquitectura

A eSetr3s arquitectura realitzem tota classe de tràmits administratius relacionats amb la nostra activitat, com la redacció d’informes d’arquitectura, informes pericials, escrits sobre taxacions immobiliàries o dictàmens, entre altres documents.

A més, redactem i emetem cèdules d’habitabilitat en funció dels estudis previs realitzats pel nostre equip tècnic d’arquitectes.

Redactem tota classe d’informes tècnics a Barcelona

Per obtenir la informació completa dels edificis objecte d’estudi, podem desplaçar-nos directament fins allà o recavar les dades de manera telemàtica (a través, per exemple, de la pàgina web del Cadastre).

En qualsevol dels casos garantim la qualitat dels nostres serveis. Som seriosos i professionals, posar-se a les nostres mans és tenir la tranquil·litat de comptar amb l’assessorament d’autèntics especialistes.

Amb l’objectiu de prestar una millor atenció, a eSetr3s arquitectura atenem personalment les peticions de cada client.

Si es posa en contacte amb nosaltres, l’assessorarem sobre les opcions disponibles, li presentarem els nostres honoraris i, una vegada acceptats, ens encarregarem de tots els tràmits fins a la finalització de l’obra o servei. Vostè només hauràs de preocupar-te de gaudir dels resultats.

Contacta amb nosaltres