Certificats tècnics a Barcelona

Certificats tècnics

A eSetr3s arquitectura estem especialitzats en la realització de tota classe de certificats tècnics a Barcelona. Entre altres documents elaborem certificats d’eficiència energètica, certificats d’habitabilitat, certificats d’accessibilitat o certificats d’aluminosis.

Aquests certificats tècnics són imprescindibles per llogar o vendre un habitatge i a l’hora de contractar els serveis d’aigua, gas o electricitat per un habitatge en les companyies subministradores corresponents. També resulten necessaris per sol·licitar les ajudes per la rehabilitació d’edificis que ofereixen organismes públics com la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona.

Certificats d'arquitectura

Certificat energètic

Una certificació energètica és el procediment d’inspecció dels sistemes i de la demanda energètica d’un habitatge o edifici que permet establir una qualificació. Cada habitatge obté una etiqueta que indica l’eficient que és pel que fa al consum d’energia.

Certificat d'accessibilitat

Solen ser necessaris en edificis plurifamiliars per la tramitació d’ajudes i subvencions. Aquests documents acrediten que un determinat immoble no presenta barreres arquitectòniques i que és practicable i segur per a totes les persones.

Certificat d’aluminosis

Al nostre estudi d’arquitectura realitzem les proves necessàries per conèixer si un habitatge o un edifici estan construïts en ciment aluminós. Extraiem testimonis que es porten al laboratori per verificar amb informes l’afectació d’aquest.

Certificat d’habitabilitat

Aquest document acredita que l'immoble compleix els requisits mínims d'habitabilitat que exigeix el decret 141/ 2012. Aquest document caduca als 15 anys de la seva expedició i ha de tramitar-se de nou una vegada transcorregut aquest termini.